Warsztaty literackie- 10.06.2021


Tego samego dnia odbyły się warsztaty literackie, oczywiście tylko dla chętnych, przy wsparciu Pani Dyrektor i doświadczonej polonistki – Joannie Heftowicz. Opowiedziałam dzieciom część opowiadania, które mam w planach napisać, a ich zadaniem, w podziale na grupy, było dokończenie tego opowiadania. Następnie każda z grup prezentowała swoją część.

Powiem tak, wyobraźnia dzieci jest przeogromna, wystarczy tylko otworzyć te właściwe drzwi…